Kniha návštev

Upozornenie.

Dátum: 27.01.2013 | Vložil: Administrator

Dovoľujeme si upozorniť ctených zákazníkov, že akékoľvek nepravdivé podnety a príspevky, ohováranie, klamlivé domnienky a vulgárne príspevky bez upozornenia vymažeme, IP adresu odosielateľa a známu totožnosť postúpime príslušným orgánom za účelom zistenia a preverenia naplnenia skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, poškodzovania dobrého mena a krivého obvinenia a taktiež učiníme ďalšie s tým súvisiace právne kroky.

Ak máte problémy s výpadkom signálu, s výpadkom alebo zrušením programov, s prístupovými kartami, prosíme kontaktujte láskavo poskytovateľa retransmisie a prevádzkovateľa služieb, ktorému prístupová karta podlieha.

Predajca satelitnej zostavy nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za výpadky, zrušenie, presuny programov, za zmeny v systéme a pod.

Záručná lehota 2 roky v zmysle zákona sa vzťahuje len na funkčnosť paraboly, LNB kovertora, satelitného príjimača, diaľkového ovládania a kabeláže.

Pre veci neznalých si dovoľujeme uviesť základné zákonné pojmy:

Záruka sa nevzťahuje na samotné vysielanie, nakoľko nie sme v spojení s vysielacími spoločnosťami a nepredávame TV a rozhlasové programy, ani neposkytujeme služby s retransmisiou signálov.

Každý záujemca bol na túto skutočnosť vopred upozornený a kúpou výrobku s týmto súhlasil.

Do 14 dní od kúpy môže každý zákazník tovar vrátiť bez udania dôvodu, ak nespĺňa jeho požiadavky.

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v trestnom zákone, v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 206 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí trestného činu ohovárania ten, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý môže značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy, alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. Potrestá sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom. Podľa paragrafu 206 ods. 2 Trestného zákona sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou, cez internet, e-mail alebo iným podobne účinným spôsobom.

Podľa § 174 Trestného zákona sa dopúšťa trestného činu krivého obvinenia ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Takýto páchateľ sa potrestá odňatím slobody až na tri roky.

Lživé obvinenie znamená objektívne nepravdivé obvinenie, ktoré sa zakladá na vymyslených skutkových zisteniach o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Krivé obvinenie musí smerovať voči konkrétnej osobe.

FW

Dátum: 22.01.2013 | Vložil: AD

Dobrý den, jak to vypadá s FW na ostatní programy? Máte nějaké info??

Re:FW

Dátum: 25.01.2013 | Vložil: Administrator

Dobrý deň,

ak bude k dispozícii nový FW, poskytneme Vám informáciu.

Karta

Dátum: 11.12.2012 | Vložil: AD

OK. To může chvílku zrvat. Jak se pak dozvím že máte nové zápisy? Budu zatím jen na anteně!

Re:Karta

Dátum: 11.12.2012 | Vložil: Administrátor

Hneď Vám to napíšeme tu a po vložení Vašej karty do prijímača na programe ČT1 to nabehne.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>