Návod na nastavenie motorickej paraboly

1, Vyberte miesto pre anténu. Pamätajte na prekážky (stromy, budovy). V našich podmienkach môžete už na 80cm ofset prijímať signál z pomerne veľkého množstva pozícii, preto by mal výhľad od antény byť čo najširší aj v smere západ - východ. Ja osobne prijímam z pozície 30°w až po 53°e. Pri výbere umiestnenia by ste toto mali mať na pamäti.

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor2, Samotný stožiar - tyč na ktorú chcete súpravu anténa - motor prichytiť, by mal byť smerovať zvislo k zemskému povrchu. Uistite sa o tom vodováhou prípadne olovnicou. Ak tomu tak nieje, stav napravte, inak ani nemá význam anténu inštalovať.

3, Zistite zemepisné súradnice Vašej polohy. Buď použite klasický atlas (menej presné) alebo počítač. Napríklad v programe MS ENCARTA World Atlas vyberte z ponuky TOOLS tzv. LOCATION SENSOR a myšou ukážte, kde na mape sa nachádzate. Výsledkom je presná zemepisná šírka a dĺžka Vašej pozície.

4, Motor pripevnite na tyč, ale skrutky dotiahnite len zľahka, aby sa motorom dalo krútiť okolo osi tyče rukou.

 

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor5. Elevačný uhol motora. Väčšina motorov má po stranách dve rôzne stupnice. Ak viete určiť elevačný uhol, nastavíte ho podľa elevačnej stupnice. Ak neviete, na druhej stupnici označenej LATITUDEmôžete nastaviť hodnotu zemepisnej šírky Vašej polohy. Pre prípad, že elevačnú stupnicu na motore nemáte, uvádzam aj tabuľku (skrátene, použiteľná len pre CS).

 

Zemepisná Šírka 46 47 48 49 50 51 52
Elevačný uhol 44 43 42 41 40 39 38

 

 

Je zrejmé, že zem. Šírka + elev. Uhol = 90°.

6, Pripevnite k motoru anténu. Pokúste sa dodržať jednu os celého zariadenia tak, ako to vidno na obrázku. Čím presnejšie, tým lepšie.

7, Nastavte deklinačný uhol. Je to uhol medzi osou anétny a osou tyče motora. Na určenie veľkosti tohto uhla opäť poslúži tabuľka.

Zem.šír. 46 47 48 49 50 51 52
Deklin. 6,8 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5
             

 

  

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor

  

 

Ako správne nastaviť DiSEqC H-H motor


 

 

 

 

 

 

 

 

8, Určenie juhu. Veľa sa o ňom píše, každý odporúča kompasy a buzoly, ale ja mám lepšie skúsenosti s tzv. compare - pointom. Tým sa stane satelit ASTRA1 na pozícii 19,2° východne. Porovnajte tento údaj so zemepisnou dĺžkou Vašej polohy. Ak je napríklad Vaša poloha 18°, pripojte k motoru kábel od príjmača a posunte ho o stupeň na západ (elektricky, nie mechanicky na stožiari). Na stupnici motora teda bude 1° východne.


9, Zapnite prijímač, vojdite do menu manuálneho ladenia, zadajte parametre jedného z najsilnejších transpordérov na ASTRE 1 (10833 Mhz, H, SR 22000, FEC 5/6). Parabolou motorom (a teda celou súpravou) na stožiari tentokrát otáčajte manuálne, teda rukou. Venujte tomuto kroku zvýšenú pozornosť, pre kvalitu celého nastavenia je značne rozhodujúci! Keď docielite maximálnu kvalitu prijímaného signálu (spodný bar), na motore podoťahujte všetky skrutky (zafixujte ho).

10, Pomaly skúšajte meniť deklinačný uhol (krok 7) pre dosiahnutie maximálne kvality prijímaného signálu. Po dosiahnutí maxima dotiahnite skrutky na parabole (zafixujte ju). Týmto ste zvládli najťažšiu etapu, nastavenie správnej vertikálnej polohy. Ak ste nastavenie vykonali korektne, ďalšie kroky nebudú robiť problémy.

11, Pri niektorých LNB je vhodné nastaviť tzv. skew (pootočenie LNB v držiaku). Konvertor povoľte, na prijímači nastavte rovnaké parametre ako pri kroku 8. Skew sa totiž týka predovšetkým horizontálnej polarizácie a mnohokrát býva zdrojom „nevysvetliteľných“ výpadkov signálu a podobne. Konvertorom otáčajte, kým nedocielite maximálnu úroveň kvality signálu. Pri uvedenom transpordére v mojom prípade (80cm ofset) boli po takomto doladení obidva bary (sila/kvalita) vysvietené naplno, teda obidva na 100%. Toto nemusí byť podmienka, ale ak už na tomto transpordére nemáte minimálne 50% kvality signálu, značí to, že je niekde zrada. Na HISPASAT alebo TURKSAT zabudnite... Ak je všetko ako má byť, konvertor zafixujte a pobaľte veci na streche. Už sa sem nebudeme vracať.