Návod na nastavenie nulového bodu

Týmto návodom chceme uľahčiť situáciu začiatočníkom, i skúseným užívateľom (Tí snáď už nebudú musieť na rovnaké otázky odpovedať znovu a znovu). 


Vynecháme vzdialenosti družica – zem, uhlové rýchlosti a podobné čísla... Pokúsime sa problém načrtnúť inak. Všetky družice satelitnej televízie majú vo vesmíre určené miesto. Väčšinou každá z nich sa nachádza presne nad rovníkom (okrem inklinujúcich), z čoho vyplýva, že ak sa nachádzame na rovníku a signál príjmame parabolickou anténou (neplatí pre ofset), jej os je kolmá k zemskému povrchu. V našich zemepisných šírkach však pri pohľade na oblohu nemožno vyznačiť dráhu satelitov myslenou rovnou čiarou tak ako na rovníku. Pre nás je to v podstate časť oblúka, ktorú vidíme pod určitým uhlom – elevačným.
Nastavování nulového bodu

1, 70,5°E Eutelsat W5 2, 62°E Intelsat 902
3, 53°E Express AM53 22 4, 42°E Turksat 1C
5, 39°E HellasSat 2 6, 36°E Eutelsat W4
7, 28,5°E ASTRA UK 8, 26°E Arabsat
9, 19,2°E ASTRA EU 10, 13°E HotBird 1-6
11, 5°E Sirius 3/2 12, 1°W THOR DIGI TV
13, 4°W Amos 1-2 14, 12,5°W Atlantic Bird 1
15, 22°W NSS7 16, 30°W Hispasat


A čo je to ten nulový bod? Motor DiseqC pre správne fungovanie MUSÍ byť nastavený tak, že ak je na jeho stupnici 0°, anténa k nemu pripevnená musí smerovať presne na juh. Existuje niekoľko metód, ako čo najlepšie nastaviť nulový bod. Najčastejším postupom je zrejme jeho hľadanie pomocou signálu niektorej z družíc. Napríklad v Dolnom Kubíne platí, že presne na juhu je ASTRA EU, pre Plzeň je to tuším HOTBIRD a podobne. Skrátka, zemepisná širka Vašej pozície je nulový bod. Takže keby ste boli na 14°E, nastavíte na motore ručne 1°W, kľudne môžete použiť ako nulový bod spomínaný HOTBIRD, ktorý sa vo vesmíre nachádza na pozícii 13 stupňov východne (13E). Vrátime sa však k spomínanému umiestneniu družíc na orbite.


Nastavování nulového bodu

Na tomto obrázku sme naznačili dráhu antény, ktorá je otáčaná ručne. Je zrejmé, že pokiaľ nemeníme eleváciu, možeme týmto spôsobom chytaľ niekoľko družíc, podľa toho ako sme nastavili eleváciu antény už pri inštalácii - čize ručne budeme otáčať parabolou zľava doprava, uhly a sklony nebudeme meniť - prjímať budeme družice pod číslami 7, 8, 9, 10 a silnejšie signály aj z družice s číslom 11. Družicu číslo 12 a vyššie čísla už nezachytíme, nakoľko by sme museli meniť elevačný uhol, tzn. sklápať parabolu smerom k zemi.


Nastavování nulového bodu

Tento stav nastáva, pokiaľ je nesprávne nastavený uhol medzi anténou a motorom. Anténa potom opisuje dráhu príliš vysoko či príliš nízko. U silnejších pozícii nemusíte rozdiel vôbec poznať, u slabších môže spôsobiť úplnú startu signálu.


Nastavování nulového bodu

Nepochybne najčastejší problém – zle nastavený nulový bod. Anténa v polohe motora 0° nieje nasmerovaná presne na juh. Myslíme si, že z obrázkov je dosť patrnné, aké katastrofálne následky má na kvalitu a možnosti príjmu práve tento nesprávne nastavený parameter. Preto si naň v praxi dávajte veľký pozor. Okrem iného, práve on býva podnetom sťažností začínajúcich „nejde mi THOR a DIGI TV...“


Nastavování nulového bodu

Ďalší problém, ktorý Vás nemusí obísť. Nepresne nastavená elevácia motora. Dochádza tak k deformácii pôvodnej dráhy. Buď je jej krivosť zvýšená alebo znížená oproti požadovanej. 


Vieme, že predošlých pár riadkov ani zďaleka nezodpovieme na väčšinu vašich otázok týkajúcich sa nulového bodu. Veríme však, že sa nám podarilo pochopiteľne objasniť najčastejšie chyby, ktorých sa pri nastavovaní antén dopúšťame. Samozrejme, v praxi môže nastať stav, ktorý možno popísať ako kombináciu predchádzajúcich 3 problémov... V tom prípade doporučujeme začať s nastavovaním „od podlahy“, ušetríte si tak veľa nervov.