Oprava programov

 

 

 

Návod na opravu nefungujúcich programov na prijímačoch AMIKO, OPTICUM, ORTON...

Ak prijímač nemá prístup ku kľúčom, kontaktujte nás e-mailom, zašleme nový softvér.

Nový softvér si stiahnete aj tu, musí mať koncovku EMU. EMU znamená prístup ku kľúčom.

Váš aktuálny softvér v prijímači si overíte cez MENU - NASTAVENIE - INFORMÁCIA...

 

https://sat-support.tv/?a=downloads&dir=52

 

MENU - SYSTEM - AKTUALIZACIA CEZ USB - Rezim aktualizacie ALLCODE + BOOTLOADER a START

 

Naladíte si programy - MENU - INSTALACIA - SATELITNA INSTALACIA - cervene tlacidlo LADIT JEDEN - v tabulke NIT HLADANIE ZAP a OK.

 

Na akomkoľvek programe, hoci aj na TA3, vyťukáte na diaľkovom ovládači skryté menu - cez kombináciu 9339.


Tam máte KEY EDIT (ÚPRAVA KLUCOV), potvrdíte cez OK.
 
Položka CRYPTOWORKS, potvrdíte cez OK.
 
Zelené tlačidlo PRIDAŤ - alebo presun na riadok 017 a UPRAVIŤ.
 
Prvá položka bude, alebo napíšete 0d03.

Druhé má byť, alebo napíšete 000004.
 
Tretie musí byť CF20 (vrchnou šípkou urobíte zmenu položky).
 
IDX bude 00.
 
KEY DATA v prvom riadku budú samé 0 - 00 00 00 00 00 00 00 00
 
Potvrdíte OK celé uloženie.
 
Tento novo vytvorený riadok sa buď zamotá niekde do tabuľky, alebo ostane na pozícii číslo 017. Musíte ho potom nájsť, s tými samými nulami, pretože je dvojriadkový a potrebujeme upraviť ešte riadok pod samými nulami...
 
Vyzera takto: číslo riadku, napríklad 017 a potom 000004 CF20 00 a 00 00 00 00 00 00 00 0
 
Ked ho nájdete, presuniete sa na druhú dvojicu čísel pod tými nulami, postavíte sa na to a dáte červené tlačidlo UPRAV.
 
A napíšete tam tieto čísla a písmená: 19 e8 f5 24 c6 c0 53 e4
 
Pismená sa zadávajú farebnými tlačidlami, na obrazovke TV je k nim pomôcka, aká farba je aké tlacidlo.
 
Uložíte cez OK a EXIT.
 
 
Návod na opravu programov pre prijímače FERGUSON ARIVA:
 
V Menu dáte System - TV System - 7799 . Dole v okne Menu sa objaví Edit + ikonka červeného tlačidla. Následne červeným tlačidlom vojdete do editácie kľúčov a podobným postupom ako je uvedený vyššie zadáte potrebný algoritmus.

 

 

Upozorňujeme ctených používateľov, že záruka a technické poradenstvo sa neposkytuje na prístupové karty a dekódovanie, na programy, presuny programov, ich zmeny a zrušenie, nakoľko nie sme poskytovateľom signálu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za programovú štruktúru a technické problémy s dekódovaním prístupových kariet tretej osoby. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za programovú ponuku, jej zmeny alebo úpravy vysielaceho času, za štruktúru alebo počet prijímaných TV / rádio staníc, ako aj ďalšie zmeny, ku ktorým došlo v dôsledku rozhodnutia, alebo technickej úpravy zo strany poskytovateľa platených služieb, právneho zániku poskytovateľa služieb, prevodu práv poskytovateľa služieb na iný subjekt, alebo z dôvodu ukončenia tohto vysielania, resp. ak došlo k presunu programov na inú družicu.